Doc. Jiří Kašný, Th.D.

Senior Lecturer, Department of Philosophical and Religious Studies Humanities & Social Sciences, Law
jiri.kasny@aauni.edu

Letenska 5, Prague 1

He received a Licentiate in Canon Law from Universita Pontificia Salesiana, Roma, Italy (1991), J.C.D. in Canon Law from The Catholic University of America, Washington, D.C. (1998). In the Czech Republic, he was promoted to the rank of University Docent in 2005.

He was Assistant and Associate Professor at Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA (1995-2000) and Dean of the Faculty of Theology at the University of South Bohemia (2002-2008).

He joined Anglo-American University in Prague in 2009. He is Senior Lecturer in both the School of Humanities and Social Sciences and the School of Law.

Specializations

Jurisprudence, Legal Theory, Philosophy of Law

Publications & Other Activities

Books

 • Polišenská, Milada, Kašný, Jiří (eds.). František Uhlíř. Dva exily. Život a dílo  politika, učitele a duchovního [František Uhlíř. Two exiles. Life and work of politician, educator and spiritual leader]. Praha: Academia, 2022.
 • Kašný, Jiří. Právo v hebrejské Bibli. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-910-0
 • Kašný, Jiří. Manželství v západní tradici. Soubor kanonických studií. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2006. ISBN 80-7040-921-5
 • Kašný, Jiří. Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7, 15). Kanonická řízení ke zrušení manželství in favorem fidei. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005. ISBN 80-7040-816-2
 • Kašný, Jiří. The Right of Defense in Administrative Procedures. A Comparative and Analogical Study.Canon Law Studies No. 555. Washington, D.C.: The Catholic University of America, 1998. Str. v-262.

Book Sections

 • Kašný, Jiří. „Engagements, Legitimacy of Children and Dowry in the Summa on Marriage by Raymond of Penyafort .” In Sacramentum magnum: Die EHE in der mittelalterlichen Theologie, Le mariage dans la théologie médiévale, Marriage in Medieval Theology. Archa Verbi Subsidia, vol. 15. Pavel Blažek (Hrsg.)  Münster: Aschendorff-Verlag, 2018, s. 231-245. ISBN 978-3-402-10225-1
 • Kašný, Jiří. „Islámské právo a právní postavení muslimů v České republice.“ In Sládek, Karel a kol. Křesťanství a islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2011, s. 246-264. ISBN 978-80-7465-006-2
 • Kašný, Jiří. „Stát a církve v ČR z hlediska konfesního práva.“ In Sládek, Karel a kol. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2009, s. 291-316. ISBN 978-80-87378-19-9
 • Kašný, Jiří. „Uzavírání manželství a fragmentace manželské rodiny.“ In Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality. Vybíral, Jan, ed. Brno: CDK, 2008, s. 43-57. ISBN 978-80-7325-176-5
 • Kašný, Jiří. „Vznik státu jako proces sekularizace a souvislosti tohoto procesu v kanonickém právu.“ In Vznik státu jako proces sekularizace. Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho. Hanuš, Jiří, ed. Brno: CDK, 2006, s. 83-91. ISBN 80-7325-089-6
 • Kašný, Jiří. „Sekularizace – zmenšování, nebo proměna vlivu náboženství ve společnosti?“ In Evropa a její duchovní tvář. Hanuš, Jiří a Vybíral, Jan, ed. Brno: CDK, 2005, s. 271-276. ISBN 80-7325-071-3
 • Articles in Peer-Reviewed Professional Periodicals
 • Kašný, Jiří. „Otevřenost pro rodinu: Novozákonní východiska rodinného práva.“ Studia theologica 20/2 (2021) 19-48.
 • MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka, KAŠNÝ Jiří & MacGREGOR, Robert. Sustainable ethics by a luxury fashion quartet – A message in LVHM, Kering, Prada and Tod´s Codes. In: Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš & Jan Mísař (Eds.). 8th International Conference on Innovation, Management, Enterpreneurship and Sustainability (IMES) Location: Univ. Ecn., Prague, CZECH REPUBLIC Date: May 28-29, 2020. IFRS: IMES, Pages: 336-348 of 655.
 • Kašný, Jiří. „Právo na obhajobu v kanonickém právu.“ Revue církevního práva 78/1 (2020) 65-79.
 • Kašný, Jiří. „Mravní jistota jako princip soudního rozhodnutí.“ Studia theologica 21/2 (2019) 123-133.
 • Kašný, Jiří. „Výhledy kanonickoprávní vědy.“ Revue církevního práva 2/19 (2019) 81-90.
 • Kašný, Jiří. „Spravedlnost v hebrejské Bibli.“ Studia theologica 20/2 (2018) 1-15.
 • Kašný, Jiří. „Trestní právo v hebrejské Bibli.“ Studia theologica 18/2 (2016) 1-21.
 • Kašný, Jiří. „Smlouvy a vlastnictví v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 63 (2016) 39-56.
 • Kašný, Jiří. „Právní sbírky v Tóře.Studia theologica 17/3 (2015) 1-26.
 • Kašný, Jiří. „Vytváření ústavních principů v hebrejské Bibli.“ ʰáí 3 (2015) 216-228.
 • Kašný, Jiří. „Základ legitimity práva v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 59 (2014) 21-35.
 • Kašný, Jiří. „Rajmund z Peňafortu: De matrimonio.Studia theologica 15/4 (2013) 68-86.
 • Kašný, Jiří. „Právní postavení Federace židovských obcí v České republice.“ Revue církevního práva 55 (2013) 55-69.
 • Kašný, Jiří. „Rajmund z Peňafortu a jeho Suma o manželství.“ Revue církevního práva 53 (2012) 59-70.
 • Kašný, Jiří. „Procesní spravedlnost v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 50 (2011) 19-42.
 • Kašný, Jiří. „Tridentský koncil a kanonické právo.“ Studia theologica 32 (2008) 50-59.
 • Kašný, Jiří. „Biblická východiska instituce manželství.“ Studia theologica 28 (2007) 39-53.
 • Kašný, Jiří. „Metoda v kanonickém právu.“ Revue církevního práva 36 (2007) 7-25.
 • Kašný, Jiří. „Tři papežské konstituce ze 16. století a pavlovské privilegium.“ հܲá 2 (2006) 12-17.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství: Historicko-kanonická analýza Pavlovského privilegia.“ հܲá 2 (2005) 13-18.
 • Kašný, Jiří. „Dignitas connubii – instrukce k vyhlášení neplatnosti manželství.“ Revue církevního práva 1 (2005) 61-65.
 • Kašný, Jiří. „Kanonické souvislosti k diskusi o cílech manželství.“ Studia theologica  22 (2005) 63-68.
 • Kašný, Jiří. „Principia quae Codicis Orientalis Recognitionem Dirigant.“ Studia theologica 20 (2005) 13-25.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství in favorem fidei.Studia theologica 19 (2005) 14-29.
 • Kašný, Jiří. „Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7, 15). Historický vývoj pavlovského privilegia.“ Teologické studie 2 (2004) 66-76.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství na základě tří papežských konstitucí ze 16. století.“ Studia theologica 17 (2004) 47-54.
 • Kašný, Jiří. „Mimosoudní trestní řízení.“ Studia theologica 16 (2004) 16-23.
 • Kašný, Jiří. „Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant.“ Studia theologica 15 (2004) 39-48.
 • Kašný, Jiří. „Zneplatňující překážky – De impedimentis dirimentibus.“ Revue církevního práva 3 (2003) 169-188.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství in favorem fidei.“ Revue církevního práva 2 (2003) 83-94, 107-115.
 • Kašný, Jiří. „Odvolání a přeložení faráře – kanonická řízení.“ Studia theologica 13 (2003) 63-74.
 • Kašný, Jiří. „Právní forma sňatku.“ Teologické studie 3 (2003) 49-52.
 • Kašný, Jiří. „Vliv koncilu na kanonické právo.“ Teologické texty 1 (2003) 16-19.
 • Kašný, Jiří. „Uzavírání manželství podle civilního a kanonického práva. Historický přehled.“ Studia theologica  12 (2003) 30-40.
 • Kašný, Jiří. „Smíšená manželství v kanonickém právu.“ Teologická reflexe 2 (2002) 138-151.
 • Kašný, Jiří. „Manželství očima kanonického práva.” Teologické texty 5 (2001) 197-199.
 • Kašný, Jiří. „Pavlovské privilegium.“ Studia theologica 6 (2001) 36-43.
 • Kašný, Jiří. „Laicizace kněží.“ Teologické texty 4 (2001) 144-146.
 • Kašný, Jiří. „Advokát v kanonických řízeních.“ Revue církevního práva 18 (2001) 29-42.
 • Kašný, Jiří. „Canon Law and Priestly Formation.“ Josephinum Journal of Theology 8 (2001) 176-181.
 • Kašný, Jiří. „Právo na obhajobu během řízení o správním odvolání.“ Revue církevního práva 15 (2000) 5-23.

Articles in Peer-Reviewed Professional Periodicals

 • Kašný, Jiří. „Otevřenost pro rodinu: Novozákonní východiska rodinného práva.“ Studia theologica 20/2 (2021) 19-48.
 • MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka, KAŠNÝ Jiří & MacGREGOR, Robert. Sustainable ethics by a luxury fashion quartet – A message in LVHM, Kering, Prada and Tod´s Codes. In: Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš & Jan Mísař (Eds.). 8th International Conference on Innovation, Management, Enterpreneurship and Sustainability (IMES) Location: Univ. Ecn., Prague, CZECH REPUBLIC Date: May 28-29, 2020. IFRS: IMES, Pages: 336-348 of 655.
 • Kašný, Jiří. „Právo na obhajobu v kanonickém právu.“ Revue církevního práva 78/1 (2020) 65-79.
 • Kašný, Jiří. „Mravní jistota jako princip soudního rozhodnutí.“ Studia theologica 21/2 (2019) 123-133.
 • Kašný, Jiří. „Výhledy kanonickoprávní vědy.“ Revue církevního práva 2/19 (2019) 81-90.
 • Kašný, Jiří. „Spravedlnost v hebrejské Bibli.“ Studia theologica 20/2 (2018) 1-15.
 • Kašný, Jiří. „Trestní právo v hebrejské Bibli.“ Studia theologica 18/2 (2016) 1-21.
 • Kašný, Jiří. „Smlouvy a vlastnictví v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 63 (2016) 39-56.
 • Kašný, Jiří. „Právní sbírky v Tóře.Studia theologica 17/3 (2015) 1-26.
 • Kašný, Jiří. „Vytváření ústavních principů v hebrejské Bibli.“ ʰáí 3 (2015) 216-228.
 • Kašný, Jiří. „Základ legitimity práva v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 59 (2014) 21-35.
 • Kašný, Jiří. „Rajmund z Peňafortu: De matrimonio.Studia theologica 15/4 (2013) 68-86.
 • Kašný, Jiří. „Právní postavení Federace židovských obcí v České republice.“ Revue církevního práva 55 (2013) 55-69.
 • Kašný, Jiří. „Rajmund z Peňafortu a jeho Suma o manželství.“ Revue církevního práva 53 (2012) 59-70.

Entries in Encyclopedia

 • Kašný, Jiří. „Náboženské společnosti.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 36-44.
 • Kašný, Jiří. „Privilegium Paulinum.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 801-805.
 • Kašný, Jiří. „Privilegium Petrinum.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 805-811.
 • Kašný, Jiří. „Rušení klášterů v padesátých letech.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 698-703.
 • Kašný, Jiří. „Řády a kongregace v českých zemích.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 710-716.
 • Kašný, Jiří. „Řehole.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 785-790.
 • Kašný, Jiří. „Řízení k odvolání, či přeložení faráře v kanonickém právu.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 191-197.
 • Kašný, Jiří. „Soudní rozhodnutí v kanonickém právu.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 775-778.
 • Kašný, Jiří. „Spravedlnost.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná-Suché. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 183-190.
 • Kašný, Jiří. „Školství církevní.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek Svatá-Štrbské. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 570-585.
 • Kašný, Jiří. „Trestné činy v kanonickém právu.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta – Ty. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 528-531.
 • Kašný, Jiří. „Tresty v kanonickém právu.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta – Ty. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 216-217.
 • Kašný, Jiří. „Věda kanonickoprávní.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Va – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, s. 160-172.
 • Kašný, Jiří. „Výuka církevního práva.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních  dějin, XXI. svazek Volby-Zákon o. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, s. 227-231.
 • Kašný, Jiří. „Zákony církevní č. 217/1949 Sb. a 218/1949 Sb.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních  dějin, XXII. svazek Zákon ob-Ž. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 127-130.
 • Kašný, Jiří. „Židovská obec.“ In Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních  dějin, XXII. svazek Zákon ob-Ž. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 616-634.